fbpx
More
    หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ ณัฐนันท์ จันสุริยวงศ์

    ณัฐนันท์ จันสุริยวงศ์

    3 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
    ชอบคิดชอบเขียนเชิงปรัชญา นิยมเสพย์ศิลป์กินแซลม่อน ใฝ่ฝันอยากเป็นผู้รอบรู้ (polymath) เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสายศิลป์ ถ้าไม่รีบครอบงำตนเองด้วยข้อจำกัดเสียก่อน