fbpx
More
    หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ ทินกร บีเอสเอสเค

    ทินกร บีเอสเอสเค

    11 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
    นักศึกษาใกล้จบ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คนรุ่นใหม่ที่สนใจประเด็นเรื่องการศึกษาและการสร้าง Content ลงในสื่อ