นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลโดยกลุ่มเว็บไซต์ Modernist Thailand

เราคือใคร?

เราคือ Modernist Group เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โดยชอบธรรมในการดูแลเว็บไซต์ในเครือของโมเดิร์นนิสต์ อันประกอบไปด้วย Website : www.modernistthai.com / www.songsue.co และ Social Network ในเครือของโมเดิร์นนิสต์ทั้งหมด

เราจะใช้ข้อมูลตรงไหน อย่างไรบ้าง?

เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดในเครือโมเดิร์นนิสต์
เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในฐานะสื่อสารมวลชนที่ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนไทย จึงขอแจ้งเครื่องมือเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ ดังนี้

Google

Google Analytics : ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ลักษณะการเก็บข้อมูลจะมีเพียงแค่ข้อมูลในเชิงของภาพรวมทั้งหมด ตัวเลขจำนวนผู้เข้าชม จำนวนหน้าที่ดูทั้งหมดแต่ละข่าว/บทความ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วไป
Google Adsense : ใช้เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเยื่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อวิเคราะห์การขึ้นหน้าโฆษณาบนพื้นที่ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ โดยทางโมเดิร์นนิสต์ จะได้เพียงตัวเลขของผู้เข้าชมในภาพรวมเท่านั้น
Google Search Console : ใช้เพื่อวิเคาราะห์การค้นหาหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงรายการ Podcast ของโมเดิร์นนิสต์ ทั้งนี้ข้อมูลที่จะได้จะเป็นเพียงตัวเลขภาพรวมการเข้าชม และการค้นหา Keyword ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่องสื่อเพียงเท่านั้น

Facebook

Facebook Analytics : ใช้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับ Facebook Account แต่ละบัญชี ทั้งนี้โมเดิร์นนิสต์ มิได้จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุตัวตนของผู้ใช้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นกฎของ Facebook ที่มิให้ข้อมูลเชิงลึกแก่สื่อและแบรนด์ต่างๆ
Facebook Pixel : ใช้เพื่อเก็บพฤติกรรมการใช้งาน รวมไปถึงการกดลิ้งก์ต่างๆ การเลือกชมเนื้อหา และแชร์ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณา ข้อมูลและการยิงโฆษณาจะเกิดขึ้นโดยโมเดิร์นนิสต์เท่านั้น เราไม่มีนโยบายในการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายของเราให้กับแบรนด์ เอเจนซี หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ เพื่อกระทำกับกลุ่มเป้าหมายของเราโดยไม่ผ่านการดูแลจากทีมงานโมเดิร์นนิสต์

WordPress

Jetpack : ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเยื่ยมชมเว็บไซต์ การกดรับสมัครข้อมูล และรวมไปถึงการกดเลือกชมเนื้อหา โดยโมเดิร์นนิสต์ จะได้ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขภาพรวมเท่านั้น มิได้ระบุเจาะจงถึงลักษณธตัวบุคคลแต่อย่างใด

Eventpop / Ticketmelon

สำหรับการกรอกข้มูลเพื่อเข้าชมและสำรองที่นั่ง สำหรับกิจกรรมในเครือของโมเดิร์นนิสต์ ทางเราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อจัดเก็บและไม่มีนโยบายขายข้อมูลแต่อย่างใด ทางโมเดิร์นนิสต์ จะขอจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่อๆ ไป และไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลมาเผยแพร่สาธารณะ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็แล้วแต่


สำหรับการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่กล่าวข้างต้น เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละ Platform ที่ได้รับการยอมรับ และถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตาม โมเดิร์นนิสต์ ไม่มีนโยบายแชร์ข้อมูลอันได้แก่

  • ชื่อ และนามสกุล
  • ที่อยู่ (อันเกิดจากการ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในขอบเขตการดูแลของสื่อออนไลน์)
  • ข้อมูลในเชิงตัวบุคคล (เพศ อายุ และอื่น ๆ) ที่สามารถประกอบกันเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกเก็บแยกและแสดงผลเพื่อใช้ภายใน ในลักษณะของภาพรวม เช่น ร้อยละของกลุ่มอายุ ร้อยละของจังหวัดที่อยู่ และจะไม่ถูกประกอบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและใช้ในทางการทำการตลาดเป็นอันขาด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ร้อยละ สถิติ แนวโน้ม อาจถูกใช้ร่วมกับทาง Partnership ภายใต้การดูแลของโมเดิร์นนิสต์ เช่น การทำแคมเปญร่วม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะไม่ลงลึกถึงอัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง